YAPI AKADEMİ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş olup, işyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli ve İş Sağlığı ve Güvenliği tamamlayıcısı olan hizmet ihtiyacını tek elden karşılayarak, firmalara danışmanlık yapmak üzere kurulmuştur.

Amacımız, hizmet verdiğimiz işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyerek uygun, pratik, etkin çözümler üretmek, sorunlara proaktif yaklaşarak işyeri ve çalışanların güvenliğini sağlamak, iş kazası ve meslek hastalıklarını kontrol altına almak ve bu konudaki denetimlere eksiksiz hazır bulundurmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirilmeleri İşverence İş Güvenliği Uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır. (2) İş Güvenliği Uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli

Sağlık Taramaları

Sağlık Taramaları

İşe giriş sağlık raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin, ilgili kurum için İSG-Katip sözleşmesi onaylanmış İşyeri Hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluş için İsg-Katip sözleşmesi olmayan İşyeri Hekiminden işe giriş sağlık raporu

Eğitimler

Eğitimler

Proje yürütümü veya işyerinin faaliyeti boyunca, çalışanlar aşağıda belirtilen şekilde eğitime tabi tutulacaktır. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat, tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, az

OSGB Hizmet Süresi Hesaplama

Şirketinizin Tehlike Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Dakika) İşyeri Hekimi (Dakika) Diğer Sağlık Personeli (Dakika)
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli