YAPI AKADEMİ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş olup, işyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli ve İş Sağlığı ve Güvenliği tamamlayıcısı olan hizmet ihtiyacını tek elden karşılayarak, firmalara danışmanlık yapmak üzere kurulmuştur.

Amacımız, hizmet verdiğimiz işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyerek uygun, pratik, etkin çözümler üretmek, sorunlara proaktif yaklaşarak işyeri ve çalışanların güvenliğini sağlamak, iş kazası ve meslek hastalıklarını kontrol altına almak ve bu konudaki denetimlere eksiksiz hazır bulundurmaktır.

OSGB Hizmet Süresi Hesaplama

Şirketinizin Tehlike Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Dakika) İşyeri Hekimi (Dakika) Diğer Sağlık Personeli (Dakika)
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli