Yasal zorunluluk kapsamında olan ve mevcut tehlike ve riskler göz önünde bulundurularak verilebilecek eğitimlerin planlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

Yasal olarak;  İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlamak ve onaylamak yükümlüdür.

Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır.

İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.

İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.

Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.

YAPI AKADEMİ OSGB ve çalışanları, çalışmış olduğu mükelleflerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemleri sahiplenmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını işyerine özgü ve işyerinin gereksinimlerini karşılamak üzere gerçekleştirmeyi, kurum kültürü olarak benimsemiştir.

YAPI AKADEMİ OSGB yıllık eğitim planının yasal mevzuatın gerekliliğinin yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak görmekten ziyade, işletme çalışma proseslerine ve gereksinimlerine uygun, etkili, sürdürülebilir ve kabullenilebilir bir eğitim planı oluşturmanın, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği algısının artırılması anlamında önemli bir çalışma olduğu bilmekte ve buna uygun şekilde dokümantasyon işlemini tamamlamaktadır.