Yıllık değerlendirme raporu, işletme içinde sürdürmüş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımızın yıllık analizi anlamını taşımaktadır.

Yıllık değerlendirme raporu, yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde işin hangi durumda olduğunu tespit etmek bir anlamda önleyici tedbirlere yön vermek amacı taşımaktadır.

Yıllık değerlendirme raporunda, risk değerlendirmesi, ortam ölçümleri, işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, radyolojik analizler, biyolojik analizler, toksikolojik analizler, fizyolojik testler, psikolojik testler, eğitim çalışmaları ve diğer çalışmalar yer almaktadır.

Raporun içerisinde her yapılan işlem için yapan kişi, tarih, kullanılan yöntem, tekrar sayısı, sonuç ve yorum yer almalıdır. Hazırlanan evrakta ayrıca toplam çalışan sayısı ve çalışanların detay listesi yer almalıdır.