İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ile ilgili yasal ve tespit edilen gerekliliklerin planlı bir şekilde uygulanmasını ve takibini sağlar.

Yasal olarak;  İşveren, yıl içinde düzenlenecek tüm faaliyetlerini gösteren yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve onaylamak yükümlüdür.

Yıllık çalışma planı, yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların belirlenmesi, planlanması ve çalışmaların plana uygun şekilde aksatılmadan yürütülmesi anlamında bir rehber doküman, bir nevi stratejik plan mahiyeti taşıması anlamında önemlidir. Gerek İş Güvenliği Uzmanı, gerek İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli, gerekse İşveren/İşveren vekili yıllık çalışma planına uygun şekilde çalışmaları yürüttüğünde işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları daha bilinçli, etkili ve verimli şekilde gerçekleşecektir. Bu da işletme yönetimi başta olmak üzere, işyerinin tüm birimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği algısının yükselmesini sağlayacaktır.

İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu mevcutsa, çalışma planı kurul üyeleri ile paylaşılacaktır.

YAPI AKADEMİ OSGB ve çalışanları, çalışmış olduğu mükelleflerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemleri sahiplenmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını işyerine özgü ve işyerinin gereksinimlerini karşılamak üzere gerçekleştirmeyi, kurum kültürü olarak benimsemiştir.

YAPI AKADEMİ OSGB yıllık çalışma planının yasal mevzuatın bir gerekliliğinin yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak görmekten ziyade, işletme gereksinimlerine ve dinamiklerine uygun etkili, sürdürülebilir ve kabullenilebilir bir çalışma planı oluşturmanın, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği algısının artırılması anlamında önemli bir çalışma olduğu bilmekte ve buna uygun şekilde dokümantasyon işlemini tamamlamaktadır.