Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği açısından tehdit ve risklerle ilgili endişe duymadan çalışabileceği, güvenli bir ortam oluşturmak.