Hayatımızın hemen hemen her dönüm noktasında sağlık raporu gerekmektedir.

İşe girişlerde, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlere girişlerde, evlilikte, askerlik işlemleri için, ehliyet işlemlerinde, ehliyet değiştirmek istendiğinde, spora başlandığında, yükseköğrenim kurumlarına kayıtta, av tezkeresi alınması gerektiğinde, silah ruhsatı alınacağı zaman, memuriyet için, hacca giderken, yurt dışına seyahate gidilirken, yurtlara kayıt yaptırılırken resmi kurumlarca sağlık raporu istenir. Değişen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince sağlık raporu alınabilecek kurumlar değişmiştir. Gerek işe girişte gerekse iş değişikliklerinde sağlık raporu almak zorunludur.

Bu zorunluluk, çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, gözetime tabi tutulmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle kişiler, ilk işe girişlerinde ve hatta işletme içinde yaptıkları iş değiştiğinde bile, eğer işveren ister ise sağlık raporu almak zorundadırlar. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacaklarda sağlık raporu, kişinin o işe uygunluğunun tespiti için mutlak surette gereklidir. Bu tür işlerde sağlık raporu yoksa iş başı yapılamaz.