OSGB, bir diğer ifadeyle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; iş yerlerine İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli istihdamı sağlayan, ilgili mevzuatta belirtilen fiziki ve tıbbi donanıma sahip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardır. OSGB’lerinin kuruluş amacı iş yerlerinde çalışan kişilerin sağlıklarının korunması, olası iş kazalarının veya meslek hastalıklarının önlenmesidir.

YAPI AKADEMİ OSGB;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yetkilendirilerek hizmet vermektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

OSGB’ler; ÇSGB tarafından kayıt ve kontrol edilen İSG-KATİP sistemine atama yaparak ve bu atamaların firma yetkilisi tarafından TC KİMLİK NO’ su ile E-DEVLET sistemine girişi ile onaylaması halinde hizmet verebilirler.

YAPI AKADEMİ OSGB olarak bu konuda gerekli kayıt ve kontrol sistemini oluşturmuş bulunmaktayız. İSG-KATİP sistemini düzenli olarak takip ederek işverene bilgi vermekte ve artış olması halinde İSG-KATİP atamalarını yenilemekteyiz.

OSGB’ nın Avantajları Nelerdir?

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde sorumlu olduğunuz tüm hizmetleri tek bir kuruluştan almış olursunuz.
  • İş yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli’ni bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmamaktadır. Bu personellerin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet alacağınız OSGB’ye ait olacaktır.
  • Doküman ve raporların tek bir kuruluş tarafından düzenlenmesi, arşivlenmesi herhangi bir denetim sırasında size avantaj sağlayacaktır.
  • Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarınızın tek bir kuruluş tarafından yapılması zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.
  • OSGB’ler bir çok firmaya hizmet vermektedirler. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda daha geniş bir vizyon ile size hizmet sunmaktadırlar.