İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile uyumu sağlamak.

Düzenli risk değerlendirmeleri yapmak ve belirlenen riskleri yönetmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerinin Uygulanmamasından dolayı şirketlerde oluşabilecek maliyetleri minimuma indirmek için, ilgili konularda yönetime tavsiyelerde bulunmak.

Etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği iletişim sistemi kurmak.