Mesleki Eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.

Mesleki Eğitim Zorunluluğu

Ülkemizde yeterli sayıda ve nitelikte mesleki eğitim almış personel temininde yaşanan güçlükler nedeniyle çalışanlara mesleki eğitim aldırılmasına ve mesleki eğitim almış personel çalıştırılmasına önem verilmeye başlanmıştır.

Mesleki Eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ekinde çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamaları ve istendiğinde yetkili memurlara göstermeleri gerekmektedir.

Yapı Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği’nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu protokole istinaden aşağıdaki eğitimleri gerçekleştirme yetkisi verilmiştir.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLER EĞİTİMLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARIPROGRAMSÜRE
Ahşap TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap İskelet İmalatı (Marangozluk)80/40
Ahşap TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi80/40
Ahşap TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya Döşeme İmalatçısı80/40
Ahşap TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı80/40
Ayakkabı ve Saraciye TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi80/40
Çevre KorumaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler80/40
Elektrik Elektronik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bobinajcı80/40
Elektrik Elektronik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Büro Makineleri Teknik Servisi80/40
Elektrik Elektronik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörü80/40
Elektrik Elektronik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis80/40
Elektrik Elektronik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım80/40
Elektrik Elektronik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Bakım Onarım80/40
Elektrik Elektronik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Görüntü ve Ses Sistemleri80/40
Elektrik Elektronik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Güvenlik Sistemleri80/40
Elektrik Elektronik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Haberleşme Sistemleri80/40
Elektrik Elektronik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Gerilim Sistemleri80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcı80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Değirmen Bakımcı80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik Bakımcı80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik İşletmeci80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan Bakımcı80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan İşletmeci80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Laboratuarcılığı80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Lavarcı80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Su Tasfiyeciliği80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin Bakımcılığı80/40
Elektrik ve EnerjiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin İşletmeciliği80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Alçı ve Alçı Levha Üretim Operatörlüğü80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Elektrik Bakımcı80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuar Görevlisi80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Mekanik Bakımcı80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Üretim Operatörlüğü80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Doğrama ve Kaplama80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boyacı80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çatı Sistemleri80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde PVC Doğrama İmalat ve Montaj80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvacı80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tuğla ve Kiremit Üretimi80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Dekorasyon80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Duvarcılığı80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yüzey Kaplama80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların Eğitimi80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton – Betonarme İşleri80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Analizi80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği İşleri80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Topoğrafya Hizmetleri80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Malzemelerinin Analizi80/40
İnşaat TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği İşleri80/40
Kağit Üretim TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kâğıt Üretim Otomasyonu Proses Elemanı80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boya Üretimi ve Uygulama80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Deri İşleme80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun)80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Prosesi (Asitleme Prosesi Solüsyon Kontrolü)80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kord Bezi Üretimi80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Kaplamacılığı80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Yüzeylerde Boya80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akü İmalatı80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi80/32
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi80/40
Kimya TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizi80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Nezaretçiliği80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçılık80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kazı Tahkimat Söküm İşleri80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kompresörcü80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kuyu Bakım İşleri80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Nezaretçiliği80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mekanik Nezaretçiliği80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pres İşleri80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ramble Tamir-Bakımcı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondajcılık80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiyecilik80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Talaşlı İmalat80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tulumbacı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Elektrik İşleri80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zincirli Konveyör Bakımcısı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı80/40
Madencilik ve Maden ÇıkarmaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yeraltı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı80/40
Makine TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü80/40
Makine TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü80/40
Makine TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Makine Bakım ve Onarım80/40
Makine TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mermer İşleme80/40
Makine TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kar Küreme Aracı Operatörlüğü80/40
Makine TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Montaj80/40
MatbaaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi80/40
MatbaaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Sonrası80/40
MatbaaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Flekso Baskı80/40
MatbaaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serigrafi ve Tampon Baskı80/40
MatbaaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tabaka Ofset Baskı80/40
MatbaaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tifdruk Baskı80/40
MatbaaTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Web Ofset Baskı80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çelik Yapılandırmacı80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Kalıpçı80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçı80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Doğramacı80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğuk Tel Haddeleme80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tel Büküm Elemanı80/40
Metal TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüzey Temizleme80/40
Metalurji TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm80/40
Metalurji TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İzabe80/40
Metalurji TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Elemanı80/40
Motorlu Araçlar TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İşaretçi ve Sapancı Eğitimi80/40
Plastik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kauçuk Üretimi80/40
Plastik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme80/40
Plastik TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Geosentetikler) ve Uygulama80/40
Raylı Sistemler TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Raylı Sistemlerde İşletme80/40
Seramik Cam TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Cam80/40
Seramik Cam TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serbest Seramik Şekillendirme80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Desinatörlüğü80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Operatörlüğü80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokusuz Yüzeyler80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Çorap Örme80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Yuvarlak Örme80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pamuk İplikçiliği80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Apreciliği80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Baskı ve Desenciliği80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Boyacılığı80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Mekatroniği80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Test Laborantlığı80/40
Tekstil TeknolojisiTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yün İplikçiliği80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmeTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmeTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmeTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmeTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Sıhhi Tesisat80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmeTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klima Sistemleri80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmeTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri80/40
Ulaştırma HizmetleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma80/32
Ulaştırma HizmetleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Liman İşletme Saha Çalışanı80/40
Ulaştırma HizmetleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı80/40
Ulaştırma HizmetleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pompajcı80/40
Ulaştırma HizmetleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tanker-Vagon Dolum ve Tahliyeci80/40
Ulaştırma HizmetleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Uçak Yakıtları Depolama, Elleme ve İkmal80/40
Ulaştırma HizmetleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yakıt Ölçü Elemanı80/40
Yer BilimleriTehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Su ölçüm işleri80/40
Yer BilimleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Derinkuyu Su Pompaları Montaj, Bakım ve Onarım80/40
Yer BilimleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Cihaz Operatörlüğü80/40
Yer BilimleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoteknik Sondörlüğü80/40
Yer BilimleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeotermal Sondörlüğü80/40
Yer BilimleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Arama Sondörlüğü80/40
Yer BilimleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Petrol ve Doğalgaz Sondörlüğü80/40
Yer BilimleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondaj Makineleri Bakım ve Onarım80/40
Yer BilimleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Sondörlüğü80/40
Yer BilimleriTehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin İyileştirme ve Güçlendirme Operatörlüğü80/40