Mesleki Eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.

Mesleki Eğitim Zorunluluğu

Ülkemizde yeterli sayıda ve nitelikte mesleki eğitim almış personel temininde yaşanan güçlükler nedeniyle çalışanlara mesleki eğitim aldırılmasına ve mesleki eğitim almış personel çalıştırılmasına önem verilmeye başlanmıştır.

Mesleki Eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ekinde çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamaları ve istendiğinde yetkili memurlara göstermeleri gerekmektedir.

Yapı Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği’nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu protokole istinaden aşağıdaki eğitimleri gerçekleştirme yetkisi verilmiştir.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLER EĞİTİMLERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI PROGRAM SÜRE
Ahşap Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap İskelet İmalatı (Marangozluk) 80/40
Ahşap Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 80/40
Ahşap Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya Döşeme İmalatçısı 80/40
Ahşap Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı 80/40
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi 80/40
Çevre Koruma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler 80/40
Elektrik Elektronik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bobinajcı 80/40
Elektrik Elektronik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Büro Makineleri Teknik Servisi 80/40
Elektrik Elektronik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörü 80/40
Elektrik Elektronik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis 80/40
Elektrik Elektronik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım 80/40
Elektrik Elektronik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Bakım Onarım 80/40
Elektrik Elektronik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Görüntü ve Ses Sistemleri 80/40
Elektrik Elektronik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Güvenlik Sistemleri 80/40
Elektrik Elektronik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Haberleşme Sistemleri 80/40
Elektrik Elektronik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Gerilim Sistemleri 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcı 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Değirmen Bakımcı 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik Bakımcı 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik İşletmeci 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan Bakımcı 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan İşletmeci 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Laboratuarcılığı 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Lavarcı 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Su Tasfiyeciliği 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin Bakımcılığı 80/40
Elektrik ve Enerji Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin İşletmeciliği 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Alçı ve Alçı Levha Üretim Operatörlüğü 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Elektrik Bakımcı 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuar Görevlisi 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Mekanik Bakımcı 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Üretim Operatörlüğü 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Doğrama ve Kaplama 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boyacı 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çatı Sistemleri 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde PVC Doğrama İmalat ve Montaj 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvacı 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tuğla ve Kiremit Üretimi 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Dekorasyon 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Duvarcılığı 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yüzey Kaplama 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların Eğitimi 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton – Betonarme İşleri 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Analizi 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği İşleri 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Topoğrafya Hizmetleri 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Malzemelerinin Analizi 80/40
İnşaat Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği İşleri 80/40
Kağit Üretim Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kâğıt Üretim Otomasyonu Proses Elemanı 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boya Üretimi ve Uygulama 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Deri İşleme 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun) 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Prosesi (Asitleme Prosesi Solüsyon Kontrolü) 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kord Bezi Üretimi 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Kaplamacılığı 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Yüzeylerde Boya 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akü İmalatı 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi 80/32
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi 80/40
Kimya Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizi 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Nezaretçiliği 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçılık 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kazı Tahkimat Söküm İşleri 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kompresörcü 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kuyu Bakım İşleri 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Nezaretçiliği 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mekanik Nezaretçiliği 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pres İşleri 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ramble Tamir-Bakımcı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondajcılık 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiyecilik 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Talaşlı İmalat 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tulumbacı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Elektrik İşleri 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zincirli Konveyör Bakımcısı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı 80/40
Madencilik ve Maden Çıkarma Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yeraltı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı 80/40
Makine Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü 80/40
Makine Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü 80/40
Makine Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Makine Bakım ve Onarım 80/40
Makine Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mermer İşleme 80/40
Makine Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kar Küreme Aracı Operatörlüğü 80/40
Makine Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Montaj 80/40
Matbaa Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi 80/40
Matbaa Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Sonrası 80/40
Matbaa Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Flekso Baskı 80/40
Matbaa Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serigrafi ve Tampon Baskı 80/40
Matbaa Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tabaka Ofset Baskı 80/40
Matbaa Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tifdruk Baskı 80/40
Matbaa Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Web Ofset Baskı 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çelik Yapılandırmacı 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Kalıpçı 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçı 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Doğramacı 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğuk Tel Haddeleme 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tel Büküm Elemanı 80/40
Metal Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüzey Temizleme 80/40
Metalurji Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm 80/40
Metalurji Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İzabe 80/40
Metalurji Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi İle Üretim İşleri Elemanı 80/40
Motorlu Araçlar Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İşaretçi ve Sapancı Eğitimi 80/40
Plastik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kauçuk Üretimi 80/40
Plastik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme 80/40
Plastik Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Geosentetikler) ve Uygulama 80/40
Raylı Sistemler Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Raylı Sistemlerde İşletme 80/40
Seramik Cam Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Cam 80/40
Seramik Cam Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serbest Seramik Şekillendirme 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Desinatörlüğü 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Operatörlüğü 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokusuz Yüzeyler 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Çorap Örme 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Yuvarlak Örme 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pamuk İplikçiliği 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Apreciliği 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Baskı ve Desenciliği 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Boyacılığı 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Mekatroniği 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Test Laborantlığı 80/40
Tekstil Teknolojisi Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yün İplikçiliği 80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat 80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri 80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis 80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Sıhhi Tesisat 80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klima Sistemleri 80/40
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri 80/40
Ulaştırma Hizmetleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma 80/32
Ulaştırma Hizmetleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Liman İşletme Saha Çalışanı 80/40
Ulaştırma Hizmetleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı 80/40
Ulaştırma Hizmetleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pompajcı 80/40
Ulaştırma Hizmetleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tanker-Vagon Dolum ve Tahliyeci 80/40
Ulaştırma Hizmetleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Uçak Yakıtları Depolama, Elleme ve İkmal 80/40
Ulaştırma Hizmetleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yakıt Ölçü Elemanı 80/40
Yer Bilimleri Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Su ölçüm işleri 80/40
Yer Bilimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Derinkuyu Su Pompaları Montaj, Bakım ve Onarım 80/40
Yer Bilimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Cihaz Operatörlüğü 80/40
Yer Bilimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoteknik Sondörlüğü 80/40
Yer Bilimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeotermal Sondörlüğü 80/40
Yer Bilimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Arama Sondörlüğü 80/40
Yer Bilimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Petrol ve Doğalgaz Sondörlüğü 80/40
Yer Bilimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondaj Makineleri Bakım ve Onarım 80/40
Yer Bilimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Sondörlüğü 80/40
Yer Bilimleri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin İyileştirme ve Güçlendirme Operatörlüğü 80/40