İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemlerinin tespit edilmesi,
Mevcut problemlerin teknik, hukuki ve ekonomik boyutuyla değerlendirilerek çözüm önerileri ile gerekli desteğin sağlanması,
İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Sağlığı ve Güvenliği) organizasyonunun kurulup/işletilmesi amacıyla gerekli desteğin sağlanmasını kapsamaktadır.
İş Güvenliği Danışmanlık hizmetleri süresi bir yıldır. Bu süre içersinde haftada bir işyeri ziyareti yapılacak olup ihtiyaca göre işyeri dışından da(Doküman-rapor hazırlama, telefon, e-mail, faks, vb. iletişim araçları ile) işverene hizmet verilebilecektir. İş güvenliği Danışmanının işyerinde ki çalışma zamanı, İşverenin talebi dikkate alınarak danışman tarafından belirlenecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ki Uzman kadromuzun katılımı ile farklı bakış açılarının işyerinize yansıtılmasının sağlanması sonucu işyerinizin İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına ayrıca destek sağlanacaktır.

Söz konusu danışmanlık hizmetleri Yıllık Çalışma Planı çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin kurulup işletilmesi için gerekli eğitimleri, risk değerlendirme ve aksiyonların takibi ile denetim sistemini de içermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlık hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin (OHSAS 18001) alt yapısının kurulması/sürdürülmesini de kapsamaktadır.

2-Kısmi İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık (Risk Değ.-PKD-Eğitim) Hizmeti:
Karşılıklı görüşmede öngörülen bu alternatif danışmanlık hizmeti:

İşyerinizin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Risk Değerlendirme çalışmasının yapılarak raporlanması,
İş Ekipmanlarına ait Risk Değerlendirme çalışmasının yapılması ve raporlanması,
Kimyasal Maddelerle ilgili olarak tehlike sınıflandırması, miktar, maruziyet ve etkileşimleri de içeren Kimyasal Risk Değerlendirmesi yapılarak raporlanması,
Patlayıcı ortam sınıflamasının yapılarak Patlamadan Korunma Dökümanının hazırlanması,
Çalışanların Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi ve Değerlendirmelerinin yapılmasını içermektedir.(4 saat/seans-25 kişi)