İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

İşyeri Hekimliği Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Risk Değerlendirmesi

Acil Durum Eylem Planı

Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşe Giriş Sağlık Raporları

YAPI AKADEMİ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş olup, işyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ihtiyacını karşılayarak, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında firmalara danışmanlık yapmak üzere kurulmuştur.

Amacımız, hizmet verdiğimiz işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyerek uygun, pratik, etkin çözümler üretmek, sorunlara proaktif yaklaşarak işyeri ve çalışanların güvenliğini sağlamak, iş kazası ve meslek hastalıklarını kontrol altına almaktır.