YAPI AKADEMİ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi,

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş olup, işyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli ve İş Sağlığı ve Güvenliği tamamlayıcısı olan hizmet ihtiyacını tek elden karşılayarak, firmalara danışmanlık yapmak üzere kurulmuştur.

Amacımız, hizmet verdiğimiz işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyerek uygun, pratik, etkin çözümler üretmek, sorunlara proaktif yaklaşarak işyeri ve çalışanların güvenliğini sağlamak, iş kazası ve meslek hastalıklarını kontrol altına almak ve bu konudaki denetimlere eksiksiz hazır bulundurmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemlerinin tespit edilmesi, Mevcut problemlerin teknik, hukuki ve ekonomik boyutuyla değerlendirilerek çözüm önerileri

Sağlık Taramaları

Akciğer Grafisi, Odiometri Testi (İşitme Testi), Solunum Fonksiyon Testi (SFT), Göz Muayenesi (Refrakrometre İle), Tam Kan Sayımı (Hemogram), Tam İdrar

Eğitimler

Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir.

OSGB Hizmet Süresi Hesaplama

Şirketinizin Tehlike Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Dakika) İşyeri Hekimi (Dakika) Diğer Sağlık Personeli (Dakika)
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli
350İşyeri
7398İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
14923Mesleki Eğitim
1564Laboratuvar Tetkikleri

Referanslar